Dotace JmK

09.09.2015 17:26

V letošním roce jsme si úspěšně zažádali o dotaci poskytovanou na základě dotačního programu Jihomoravského kraje "Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi". Za získaný obnos byla pořízena trampolína pro děti, dále různé sportovní potřeby a karnevalové kostýmy. Všechny tyto pomůcky budou sloužit při pořádání různých akcí pro děti i dospělé.