Jednodenní zájezd Dlouhé Stráně a exkurze pivovaru Holba 11. 6. 2016

16.06.2016 22:18

Po dětském dni přišel na řadu den pro dospělé. S velkým ohlasem se setkala možnost jednodenního zájezdu do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a exkurzi pivovaru Holba v Hanušovicích. Po strastiplné cestě jsme dorazili do Kout nad Desnou, kde se k nám připojil průvodce. Seznámil nás s historií a výstavbou samostatného díla, shlédli jsme instruktážní film a podzemí této elektrárny. Z podzemí elektrárny jsme vyjeli na hráz dolní nádrže, a odtud jsme pokračovali cca 10 km v převýšení 510 m na horní nádrž, kterou jsme si mohli obejít 2 km procházkou ve výšce 1350 m a shlédnout nádherná panoramata CHKO Jeseník i přilehlého okolí. Po vyčerpávajícím sjezdu do Kout nad Desnou nás čekal výborný oběd ve Velkých Losinách v penzionu Terasa. Odtud jsme pokračovali do Hanušovic s následnou exkurzí místního pivovaru, muzea a degustace v pivovaru Holba. Zahlceni spoustou informací, piva i zážitků jsme se vraceli spokojeni domů. Náš velký dík patří zejména obci Topolany za zajištění dopravy a jednotlivým průvodcům za vyčerpávající výklad. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společné zážitky.