Informace o nás

Spolek PRORADOST Topolany, z. s. byl založen v lednu 2015, jeho zakladateli a členy jsou Šárka a Jan Bartoňkovi, Kateřina a Josef Ševčíkovi, Pavla Ševčíková a Marie Ševčíková. Nejsme spojeni s jinou organizací či sdružením. Jedná se o vyústění dlouhodobé dobrovolné činnosti rodičů pořádajících různé kulturní akce v naší obci. Hlavní myšlenkou a zároveň cílem našeho spolku je soudržnost obyvatel obce. Naší snahou je zlepšení mezilidských vztahů a to nejen mezi dětmi. Chceme navázat na stávající akce (dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, stanování na hřišti), ale zároveň i připravit nové společenské, kulturní, sportovní a také vzdělávací akce. 

    Pokud nás svoji účastí, radou či pomocí podpoříte, budeme jen rádi.